top of page

Bachbloesemtherapie

Het frequent gebruiken van bachbloesems noemt men bachbloesemtherapie. Het is gebaseerd op de filosofie van Dr. Edward Bach (1886- 1936). Deze leert dat gezondheid afhankelijk is van de harmonieuze verbondenheid met je ziel. Een gezonde geest is de sleutel voor een goede gezondheid.

Health depends on being in harmony with our souls. (Dr. E. Bach- free thyself 1932)

 

Bachbloesemtherapie als levensfilosofie erkent dat de mens meer is dan alleen maar een fysiek lichaam. Volgens Dr. Bach is een ziekte een innerlijke stem die je waarschuwt dat je jouw zienswijze, je kijk op de dingen, je manier van leven moeten veranderen. Je innerlijke stem vraagt om deze verandering opdat je als een nieuw mens van het leven kunnen genieten. De bloesems helpen je deze verandering te verwezenlijken. Er wordt gezocht naar het ontbrekende, het positieve in jezelf. De bloesems zullen het ontbrekende toevoegen en je weer in balans brengen.

 

Voor de keuze van een bepaalde bachremedie vertrek je van de gemoedstoestand. Dit is de belangrijkste regel bij bachbloesemtherapie. Je gaat kijken hoe je als individu met een situatie omgaat, hoe je deze ervaart en welke emoties hierbij beleefd worden. De gekozen druppels brengen negatieve gemoedstoestanden weer in evenwicht. Bachbloesems veranderen je karakter niet, maar brengen negatieve gemoedstoestanden weer in evenwicht.

 

Er zijn achtendertig verschillende bachbloesems. Dit zijn energetische druppels die je inneemt. Het is de kunst om uit te zoeken welke tinctuur jij nodig hebt om weer balans en harmonie ter ervaren.

 

Samen zoeken

Soms is het moeilijk om jezelf onder de loep te nemen of raak je niet goed wijs uit je emoties en gedragingen. Dan kan een therapeut je mee de weg wijzen. Het is een aangename ervaring als je begeleid wordt op momenten van verandering of een moeilijk moment in je leven. Net dan zie je vaak zelf het hele plaatje niet meer.

Als therapeut heb ik een neutraal kijk op de situatie en de beleving ervan. Vanuit de kennis van de bachbloesems zie ik welke positieve aanvullingen je nodig hebt. Tijdens een consult gaan we samen op zoek naar de voor jou meest geschikte bloesems. De meest effectieve mix van bloesems is deze die op persoonlijke maat geschreven is. Dit doen we aan de hand van een gesprek. Nadat we jouw bachbloesemflesje hebben samengesteld leg ik uit op welke manier en frequentie je deze moet innemen.

Via de website kan je online een afspraak maken voor bachbloesemtherapie.

Commenti


bottom of page